variable

رنگ ترافیک براساس کلرنیتدرابر

در تمامی کشورها از این سیستم برای خط کشی جاده ها استفاده می شود. دارای چسبندگی خوب و از مقاومت سایشی بسیار بالائی برخوردار بوده و زمان خشک شدن آن 10-15 دقیقه می باشد و بعد از 20 دقیقه می توان بر روی آن تردد انجام داد.

مشاهده محصول →
variable

رنگ ترافیک دو جزئی برپایه رزین اکریلیک

از این رنگ برای علامت گذاری خطوط عابر پیاده و پارکینگها استفاده می شود. می توان از آن فیلمی به ضخامت یکی سانتی متر تهیه کرد. این رنگ به صورت دو قسمتی بسته بندی می شود. که جزء دوم آن یک پراکساید می باشد، لذا سریع واکنش انجام داده و سخت می گردد.


مشاهده محصول →
simple

رنگ ترافیک

رنگ ترافیک پارس نگار با سه سیستم متفاوت در سه فام زرد- سفید- مشکی ارائه می گردد. رنگ ترافیک اکرلیک ترموپلاست که با ضخامت 200 میکرون بر روی آسفالت زده می شود و دارای چسبندگی بی نظیر بوده و از لحاظ باقی ماندن بر روی جاده در شهر به مدت 9 ماه و در خارج از شهر 12 ماه تضمین می شود. رنگ فوق در دمای 50+ درجه سانتی گراد و 20- درجه سانتی گراد دارای انعطاف بوه و زمان خشک شدن آن 20 دقیقه می باشد.

مشاهده محصول →