Rate this post

نارنجی از رنگ های گرم است و از ترکیب قرمز و زرد حاصل می‌شود. در طراحی دکوراسیون با رنگ نارنجی می توانید از فام های مختلف آن استفاده کنید. در انتخاب فام نارنجی و رنگ های همنشین آن دقت کنید. استفاده زیاد از نارنجی ممکن است جلف و زننده به چشم بیاید. خودتان قضاوت کنید، اگر به نظر شما جلف باشد به احتمال زیاد از نظر دیگران هم جلف خواهد بود.

نارنجی به همراه رنگ های خنثی مثل خاکستری و کرم چشمگیر می شود. لازم نیست از نارنجی به میزان زیاد استفاده کنید. اگر فقط چند تکه از وسایل و اسباب اتاق نارنجی رنگ باشند کافی است. با همین تغییرات کوچک گرما و صمیمیت بیشتری به اتاق می‌بخشید. فام های تیره‌تر نارنجی به اندازه فام های روشن گرمابخش نیستند اما استفاده به جا از آن ها زیبایی خاص خود را به همراه خواهد داشت.

نارنجی و صورتی از یک خانواده هستند و در کنار هم شاد و بزم گونه هستند و حال و هوای تابستان را القا می کنند.

نارنجی در کنار قهوه ای سیر فضایی امروزی تر ایجاد می کند. در اتاق‌های سفید، با اعمال نارنجی روشن در گوشه ای از دیوار اتاق، نورگیری و روشنایی اتاق چند برابر می شود. در اتاق خواب با احتیاط بیشتری از نارنجی استفاده کنید، چرا که انرژی آن به جای خواب شما را به فعالیت دعوت می کند.

طراحی دکوراسیون با رنگ نارنجی برای رستوران ها بسیار سودمند است. شاید تنها بخشی از دیوارها، چند تکه از وسایل یا فقط نور نارنجی محیط کافی باشد. نارنجی که از قرمز ملایم تر است، باعث می شود اشتهای مشتریان افزایش یابد، میل بیشتری به گفتگو و تعامل پیدا کنند و در نتیجه زمان بیشتری در رستوران بمانند و غذا و نوشیدنی بیشتری بخورند.